Rejstřík pojmů

Neoprávněná osoba

Pohyb osoby, která v domě nebydlí ani nevykonává technickou obsluhu představuje pro bydlící v domě bezpečnostní riziko. Motivace k vstupu do prostor domu takového člověka je logicky spojena s jednáním, které je proti zájmům bydlících. Od vandalismu a drobných krádeží ve společných prostorech po vniknutí do privátních prostorů, až po možné obtěžování i přepadení bydlících.Recidivisté, bezdomovci, podomní prodejci, násilníci, narkomani, atd. to jsou skupiny neoprávněných osob, které jsou pro obyvatele domů skutečně nebezpeční.Spoléhat se na bezpečnostní dveře u bytu případně sklepa je z pochopitelných důvodů velmi riskantní.

Zařízení kontroly vstupu

Technické řešení skládající se z mechanických i elektronických částí. Jako celek pokud je plně funkční, umožní vstup pouze osobám, které se pomocí oprávnění (elektronický klíč- čip, mechanický klíč, kód nebo biometrický znak) identifikují. Základní dělení a) spolehlivé - s akceptovatelným rizikem  b)nespolehlivé - oprávnění je s velkou pravděpodobností možno získat bez vědomí správce zařízení (kopie klíče i čipu u zastaralých systémů a překonaných RFID technologii).

RFID (Radio Frequency IDentification)

Na trhu desítky technologií s rozdílnou úrovní identifikace, autentizace a z ní vyplývající bezpečnosti. Další důležité vlastnosti: pracovní frekvence HF a LF, velikost paměti atd. Nejrozšířenější technologie Myfare, HID, Legic, Cotag a další. Velmi složité pro uživatele hodnotit bezpečné a spolehlivé od opaku. Rychlý vývoj RFID přináší rychlé zastarání u nedostatečně kryptovaných a podobně napadnutelných technologii. Odborné kruhy hovoří o masové obměně RFID v západní Evropě.

Ochrana klíče proti neoprávněnému zhotovení

Pouze kombinace technické složitosti výroby a průmyslově právní ochrany profilu klíče zajistí na omezenou dobu – doby platnosti patentu nebo užitného vzoru.Irelevantní právní ochrany např. názvu, hlavy klíče, technického řešení ve vložce jsou víceméně marketingové triky některých výrobců. Podobně jako u RFID bezpečnost klesá v čase tzn. udržet bezpečnost z pohledu ochrany proti kopiím za 15-20 let není z podstaty věci možné.

Bezpečnost

Velmi široký pojem a pro chápání ve vztahu k objektu – bytovému domu je nejvýstižnější asi definice „bezpečný je ten, kdo není vystaven nebezpečí, popřípadě poskytuje ochranu před nebezpečím, je nepochybný, zaručený, důvěryhodný" nebo taky jako stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro objekt. Právě subjektivní chápání bezpečnosti je hlavní příčinou obtížného stanovení optimální úrovně bezpečnostního rizika ve vztahu k pořizovacím a provozním nákladům.

Bezpečnostní riziko

Pravděpodobnost, že dojde k ohrožení chráněného zájmu kriminálním činem jiných lidí a velikost možných důsledků takové události (pravděpodobnost vloupání).

Akceptovatelné riziko

Tzv. zůstatkové riziko je efektivní opatření pro zabránění vstupu neoprávněných osob využitím optimálních komponentů. Snaha o nulové riziko by vyžadovalo finančně náročná řešení – turnikety, ostrahu, bezpečnostní zóny apod.

Latentní kriminalita

Není registrována v oficiálních statistikách MVČR, poškození z různých důvodů neoznámí na policii podíl latentní kriminality na celkové se liší dle druhu a závažnosti, nejnizší míra latence krádeže aut, nejvyšší naopak znásilnění,šikana apod. Majetková kriminalita má míru latence 30-50% (umělá latence – trestné činy oznámené ale nejsou registrovány)

banner-registrace-do-projektu-stopnezvanym

Aktuality

Konec LF čipů

Kopírování některých čipů s LF technologií je nyní snazší, než by se zdálo, protože v České republice lze nyní pořídit zařízení pro kopírování LF čipů, jehož pořízení není nijak finančně náročné.

Číst dál...


Výrobci reagují na požadavky SVJ a BD

Někteří výrobci dveří, resp. vstupních portálů pro bytové domy, začaly standardně dodávat automatické zámky! Po několika letech tvrdošíjného odmítání začínají reagovat na požadavky investorů a hledají nejvhodnější dodavatele pro svoje profilové systémy.

Číst dál...


Výstava Pragoalarm

Začátkem června proběhla tradiční výstava zabezpečovacích systémů a služeb. Komplexní řešení pro vstupy bytových domů nikdo nepředstavil.

Číst dál...


design & system: Fullvent

2012-2013 © STOPNEZVANÝM.CZ

 

BEZPEČNOST
A POHODLÍ
pro vstupy
do bytových
domů Prahy