Kritéria bezpečnosti

1. IDENTIFIKACE

Fyzický identifikátor k ovládání zámku - KLÍČ

 • mechanické opotřebení resp. poškození

Fyzický identifikátor k autentizaci a identifikaci u řídící jednotky využívající radiofrekvenční ID (RFID)

 • jednoduché vložení čipů do řídící jednotky
 • lze zapůjčit neoprávněné osobě

Fyzický identifikátor k autentizaci a identifikaci u řídící jednotky využívající k přenosu ID informací elektrostatické pole (RCID)

 • jednoduché vložení čipů do řídící jednotky
 • lze zapůjčit neoprávněné osobě

Znalostní identifikátor - KÓD

 • stále při sobě, neztrácí se
 • snadné předání kodu dalším osobám je z hlediska bezpečnosti slabinou

Identifikátor využívající jedinečných charakteristik lidského těla

 • stále při sobě, neztrácí se
 • nepraktické vložení větších počtů osob

2. UZAMČENÍ KŘÍDLA DVEŘÍ

Prostřednictvím vložky zámku manuální vysunutí závory zámku

 • uplatnění pouze tam, kde maximální disciplinovanost bydlících
 • mechanické opotřebení vložek obzvlášt tehdy, pokud se používají poškozené klíče

Po dovření dveří mechanismus zámku zajistí vysunutí závory

 • dveře vždy skutečně zamčeny
 • složitější mechanismus zámku je příčinou dřívějšího mechanického opotřebení

Po dovření dveří pružina zámku zajistí vysunutí střelky

 • dveře nejsou zamčeny, ale pouze tzv. "zabouchnuty"

Po dovření dveří elektromagnetický zámek je napájen a vyvyne vysokou přídržnou sílu

 • bez mechanického opotřebení
 • zcela závislý na napájení

3. ODEMČENÍ KŘÍDLA DVEŘÍ Z VNĚJŠÍ NECHRÁNĚNÉ STRANY

Prostřednictvím vložky zámku manuální zasunutí závory zámku

 • mechanické opotřebení vložek obzvlášt tehdy, pokud se používají poškozené klíče

Klika ve stavu sepnuto - propojena se zámkem - ovládá zámek na x sekund

 • jednoduchost ovládání, postačí mechanický zámek k zajištění této funkce

Prostřednictvím vložky zámku manuální zasunutí střelky zámku

 • minimální překážka při pokusech o překonání

Motor v zámku zasune závoru po obdržení impulsu od řídící jednotky

 • mechanismus (motor zámku) uschován ve dveřích
 • vysoká cena zámku s dalšími funkcemi v podmínkách bytového domu nevyužitelnými

Elektromagnet s vysokou přídržnou silou přerušením napájení je nefunkční dveřmi lze pohybovat


4. ODEMČENÍ KŘÍDLA DVEŘÍ Z VNITŘNÍ CHRÁNĚNÉ STRANY

K zasunutí závory do zámku nutno otočit klíčem

 • neodpovídá EN 179 (únikové cesty)

Klika stále propojena se zámkem, ovládá jeho střelku a závoru (u automatického zámku)

 • dveře otevřeny pouhým stiskem kliky

Motor v zámku zasune závoru po obdržení impulsu od řídící jednotky (nezbytné při KN-madlu na dveřích)

 • možná identifikace osob i při odchodu z bytového domu
 • dostává se do rozporu s EN 179

Elektromagnet s vysokou přídržnou silou přerušením napájení je nefunkční dveřmi lze pohybovat

 • možná identifikace osob i při odchodu z bytového domu
 • dostává se do rozporu s EN 179

5. RÁM DVEŘÍ - PROTIKUS ZÁMKU

Pevný v místě střelky i závory

Výkyvný v místě střelky (volná poloha po obdržení impulsu z řídící jednotky identifikačního zařízení)

 • nutno dodržet minimální odchylku "falcluftu"

Výkyvný v místě střelky (volná poloha po manuálním přepnutí)

 • přepínač se může zneužít při otevřených dveřích

6. ZAVŘENÁ POLOHA KŘÍDLA V RÁMU DVEŘÍ

Dveře do zavřené polohy jsou nastaveny manuálně

 • uplatnění pouze tam, kde maximální disciplinovanost bydlících
 • pouze spolehnutí na lidský činitel

Dveře do zavřené polohy jsou nastaveny hydraulickým zavíračem

 • cenově přijatelné i s komfortními funkcemi
 • nutno seřizovat na letní/zimní provoz

Dveře do zavřené polohy jsou nastaveny elektromotorickým pohonem

 • maximum bezpečnosti i komfortu pro bydlící
 • vysoká cena, proto v podmínkách bytového domu zatím není zkušenost s použitím

Poloha dveří "NEZAVŘENO" je vyhodnocena a korigována

 • vysoká cena zámku

Poloha dveří "NEZAVŘENO" je signalizována

 • pokud je určena osoba, která přijímá chybové hlášení a je schopna sjednat rychlou nápravu, pak OK
 • signalizace může rušit bydlící a infrmovat neoprávněné osoby, že dveře nejsou zamčeny

7. OTEVŘENÁ POLOHA KŘÍDLA V RÁMU DVEŘÍ

Dveře otvírá oprávněná osoba

 • je na rozhodnutí bydlícího, zda cizí osoba, která chce společně vstoupit, není pro dům nebezpečná

Dveře otvírá neoprávněná osoba po obdržení impulsu z domácího telefonu

 • bydlící může vpustit osobu, o které je přesvědčen, že pro sebe a ostatní bydlící není nebezpečná
 • bydlící může vpustit osobu, o které neví, zda není pro dům nebezpečná

Dveře se otvírají ven - směrem do nechráněného prostoru (ulice)

 • v případě panikové situace (požár a jiné ohrožení je cesta na ulici volná - otvírají se ve směru úniku)

Dveře se otvírají dovnitř - směrem do chráněného prostoru (domu)

 • v případě panikové situace jsou dveře možnou překážkou, pokud se otvírají proti

8. HISTORIE OTEVŘENÍ

Jednotlivé přístupy )otevření) nedokáže ZKV zaznamenat

 • bez možnosti zjistit pohyb osob v určitý čas a zjistit fekvenci používání dveří (plánování údržby)

V řídící jednotce ZKV jsou zaznamenány přístupy posledních několika dní, event. týdnů

 • data v době mimořádné události, vyhodnocení používání, případně i rozůčtování nákladů jsou k dispozici
 • nutný výjezd dodavatele systému nebo vlastnit HW a SW vybavení

V centrálním PC jsou on-line zaznamenány přístupy a zajištěno jejich uložení

 • okamžitě dostupná data a změny oprávnění bez časových prodlev
 • nutná kabeláž mezi jednotlivými dveřmi a řídícím PC

9. ODOLNOST DVEŘÍ

Rám a křídlo dveří je schopno odolat hrubým pokusům o vniknutí

 • pouze ZKV rozhoduje o tom, kdo vstupuje do bytového domu, pokud odolnost mechanických částí se blíží 100% jistotě

Sklo nebo jiná výplň dveří je schopna odolat hrubým pokusům o vniknutí

 • pouze ZKV rozhoduje o tom, kdo vstupuje do bytového domu, pokud odolnost mechanických částí se blíží 100% jistotě

Závěsy (panty) dveří odolají hrubým pokusům

 • pouze ZKV rozhoduje o tom, kdo vstupuje do bytového domu, pokud odolnost mechanických částí se blíží 100% jistotě

Vložka zámku je chráněna proti všem známým způsobům překonání min. 3 Bt dle EN1627

 • pouze ZKV rozhoduje o tom, kdo vstupuje do bytového domu, pokud odolnost mechanických částí se blíží 100% jistotě

10. BEZPEČNOSTNÍ ZÓNY

Chráněný prostor není uvnitř rozdělen

 • pachatelé mohou být i z okruhu bydlících v bytovém domě, tzn. ostatní bytové jednotky a sklepy jsou chráněny jedinými dveřmi

Chráněný prostor je uvnitř oddělen od prostoru vstupu technické obsluhy domu (pošta, odpad atd.)

Bytový dům je uvnitř rozdělen sekcemi pro 2 a více bytových jednotek

 • 2 překážky pro pachatele - neoprávněné osoby, 1 překážka pro pachatele z domu

Bytový dům je uvnitř rozdělen sekcemi pro 2 a více sklepních kójí, komor, garážových stání

 • 2 překážky pro pachatele - neoprávněné osoby, 1 překážka pro pachatele z domu

11. SERVIS DVEŘÍ

Stálá kontrola správcem objektu

 • denní vizuální kontrola, dobrá prevence před patrnými závadami

Systém údržby od poruchy do poruchy

 • snižuje výrazně životnost, porucha je hlášena často až když funkčnost systému je na nule

Program údržby od dodavatele dveří, resp. dodavatele zařízení kontroly vstupu

 • prevence vestanovených intervalech výrazně přispívá stálé funkčnosti a dlouhé životnosti zařízení

Reakční doba při změně oprávnění nebo poruše je v řádech hodin

 • doba, kdy zařízení neplní svoji funkci nebo může dojít ke zneužití oprávnění k vstupu, je snížena na minimum

Reakční doba při změně oprávnění nebo poruše je v řádech dnů

 • doba, kdy ZKV neplní svoji funkci nebo může dojít ke zneužití oprávnění k vstupu, je nepřiměřená

banner-registrace-do-projektu-stopnezvanym

Aktuality

Konec LF čipů

Kopírování některých čipů s LF technologií je nyní snazší, než by se zdálo, protože v České republice lze nyní pořídit zařízení pro kopírování LF čipů, jehož pořízení není nijak finančně náročné.

Číst dál...


Výrobci reagují na požadavky SVJ a BD

Někteří výrobci dveří, resp. vstupních portálů pro bytové domy, začaly standardně dodávat automatické zámky! Po několika letech tvrdošíjného odmítání začínají reagovat na požadavky investorů a hledají nejvhodnější dodavatele pro svoje profilové systémy.

Číst dál...


Výstava Pragoalarm

Začátkem června proběhla tradiční výstava zabezpečovacích systémů a služeb. Komplexní řešení pro vstupy bytových domů nikdo nepředstavil.

Číst dál...


design & system: Fullvent

2012-2013 © STOPNEZVANÝM.CZ

 

BEZPEČNOST
A POHODLÍ
pro vstupy
do bytových
domů Prahy