Současný stav

Úvodem

Vchody v bytových domech nejsou stále žádnou velkou překážkou pro vstup cizích osob. Odstrčení pouze "zabouchnutého" zámku vyžaduje pouze trochu umu nebo síly. Obyčejnou stavební vložkou s běžně kopírovatelnými klíči nelze docílit kontroly oprávnění.  O zajištění dlouhodobé životnosti takového " uzamykacího systému" nelze vůbec hovořit

Málokde všichni obyvatelé domů poctivě zamykají, a navíc i kdyby tak učinili, připraví se o únikovou cestu, nezbytnou pro případ požáru nebo jiné nebezpečné situace v domě. Zamčený vchod by měl splnit protichůdné požadavky na bezpečnost a únikové cesty dle EN 79.

Cílová skupina

V Praze je 32 tisíc bytových domů, ve kterých žije asi 85% všech obyvatel Prahy (tj. zhruba 1 150 000 trvale či přechodně hlášených). V hlavním městě je tedy zhruba 45-50 tisíc vstupních dveří do bytových domů, které by měly být překážkou pro neoprávněné osoby. Pokud tomu tak není, je v domech páchána majetková trestná činnost.

Bydlící v bytových domech

Stav kriminality

Asi nejvěrnější obraz o závažnosti situace lze získat z Mezinárodního výzkumu obětí trestné činnost v Praze z roku 2000 (více na www.ok.cz/iksp/docs/285.pdf). V mediích uváděné statistiky policie jsou pochopitelně pouze případy evidované kriminality. Skutečnou kriminalitu v bytových domech, tj. vč. latentní lze jedině odhadovat. Statistiky kriminality

Podobné projekty a studie v ČR

Není nám známa žádná studie, která by mapovala úroveň zařízení kontroly vstupu (zámek vstupních dveří) v bytových domech. V projektu "Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení" Ministerstva vnitra byly velmi obecně stanoveny hlavní zásady bezpečného domu.

  1. celodenně zamykat dům
  2. klíče od domu pouze pro omezený okruh lidí
  3. odpovědnost za vpuštění cizí osoby

Aktivity projektu se soustřeďují mimo Prahu, přestože ze statistik vyplývá jednoznačně největší potřeba právě v Praze.

Projekt Olomouckého kraje "Zavřít dveře nestačí" cílem preventivního projektu, který v rámci programu prevence kriminality realizuje za finanční podpory Ministerstva vnitra Olomoucký kraj, je upozornit na riziková místa Vašeho obytného domu a nabídnout tipy, rady a návody, jak svá obydlí učinit bezpečnějšími. V Českých Budějovicích aktivní zapojení Policie při nočních kontrolách bytových domů, v Sokolově věří více kamerám v domech.

Technické řešení včera a dnes

V posledních dvou desetiletích dochází:

  1. postupně k  výměnám klíčů běžných kopírovatelných profilů za více či méně "chráněné" u vchodových dveří
  2. nahrazování běžných zámků za automatické s vžitým a výstižným názvem "samozamykací"
  3. instalování čteček různých technologii RFID dnes již často zastaralých (v současnosti již zranitelné duplikačním útokem)
  4. jsou instalovány sestavy automatický zámek se spolehlivou RFID technologii kontroly oprávnění.

Praxe však prokázala, že pokud nelze operativně zrušit (deaktivovat) určitá oprávnění není vhodné jejich dlouhodobé používání. Dochází k postupné ztrátě přehledu o držitelích klíčů.

Nešvar dnešní doby

Před několika lety se často jako nové dveře dodávaly dveře z plastových profilů. Nedlouhý čas ukázal, že pro extrémně namáhané vstupy do větších domů je nezbytné využít "hliníkové", přesněji dveře z lehkých slitin.

Silné konkurenční prostředí ale nutí výrobce vstupních dveří dodávat stále zastaralé komponenty kontroly přístupu. Pokud investor sám nemá požadavek, výrobce standardně dodává "klasické sestavy", tzn. zámek s běžnou funkcí manuálního ovládání (vložkou), koule z vnější strany, bzučák nebo-li elektrický vrátný a běžnou stavební vložku tato sestava je slabou překážkou pro neoprávněné osoby. Nebezpečné sestavy

banner-registrace-do-projektu-stopnezvanym

Aktuality

Konec LF čipů

Kopírování některých čipů s LF technologií je nyní snazší, než by se zdálo, protože v České republice lze nyní pořídit zařízení pro kopírování LF čipů, jehož pořízení není nijak finančně náročné.

Číst dál...


Výrobci reagují na požadavky SVJ a BD

Někteří výrobci dveří, resp. vstupních portálů pro bytové domy, začaly standardně dodávat automatické zámky! Po několika letech tvrdošíjného odmítání začínají reagovat na požadavky investorů a hledají nejvhodnější dodavatele pro svoje profilové systémy.

Číst dál...


Výstava Pragoalarm

Začátkem června proběhla tradiční výstava zabezpečovacích systémů a služeb. Komplexní řešení pro vstupy bytových domů nikdo nepředstavil.

Číst dál...


design & system: Fullvent

2012-2013 © STOPNEZVANÝM.CZ

 

BEZPEČNOST
A POHODLÍ
pro vstupy
do bytových
domů Prahy